Moderní ambulantní léčba onemocnění PROSTATY
 

 MUDr.Igor Motíl

Lékařskou fakultu UK v Bratislavě absolvoval v roce 1992 .Atestace urologie I.st.- 1996.Absolvovaná školení: kurs Urodynamika v klinické praxi, European Board of Urology test, kongres EAU Brusel - endourologický workshop. je držitelem certifikátu European School of Urology, licence ČLK pro obor Urologie Praxe: Hahnemann University Hospital Philadelphia, RTG oddělení Národní Onkologický Ústav v Bratislavě,Urologické oddělení nemocnice Jihlava. V současné době pracuje ve svých  privátních ambulancích v Kuřimi a Tišnově  www.urolog.cz/motil a také jednou týdně má klinický - operační den na Urologickém oddělení v nemocnici  Nové Město na Moravě.