Moderní ambulantní léčba onemocnění PROSTATY
 

Financování

 

Průměrná cena za tuto operaci se ve státech Evropské unie pohybuje kolem 2500–3000 Euro.

Od 1. 1. 2016  je cena za tento zákrok na našem pracovišti 6000 Kč

(Tato cena je konečná. Konzultace ohledně vhodnosti zákroku, vyšetření před zákrokem
a také 3 následné kontroly po zákroku již nejsou pacientem hrazeny )