Moderní ambulantní léčba onemocnění PROSTATY
 

Dotazník IPSS

Jednou z významných pomůcek při hodnocení závažnosti onemocnění a průběhu léčby onemocnění prostaty je i mezinárodní dotazník International Prostatic Symptom Score ( IPSS ) .

(Ke stanovení vhodnosti či nevhodnosti zákroku  TURF však samotný dotazník nepostačuje a je nutno provést ještě několik dalších vyšetření. )

nikdy asi v jednom z pěti případů méně než v polovině případů v polovině případů ve více než polovině případů téměř vždy  
0 1 2 3 4 5  

Bodové ohodnocení:

Kolikrát v noci vstáváte a chodíte močit?  
Močíte ve dne častěji než po dvou hodinách?  
Míváte opožděný a opožděný začátek močení?  
Míváte chabý proud?  
Musíte při močení tlačit?  
Močíte přerušovaně?  
Míváte pocit nedokonale vyprázdněného měchýře?  

součet:

 
   
Kdybyste měl v budoucnu stejné potíže s močením jako nyní, jak byste se cítil?
výborně dobře převážně dobře střídavě převážně špatně špatně nesnesitelně
0 1 2 3 4 5 6

Výsledky skórování:

0 - 7 bodů: Výsledek IPSS nesvědčí u Vás nesvědčí pro prostatické potíže. Máte-li však jakékoliv obtíže nebo pochybnosti, kontaktujte svého lékaře. Nemusí se jednat o nezhoubné zvětšení prostaty tzv. benigní hyperplasii prostaty (BHP), může však jít jiné onemocnění prostaty, které je potřeba léčit.

8 - 15 bodů: Výsledek IPSS odpovídá počínajícím potížím s hypertrofickou prostatou. Kontaktujte svého lékaře a domluvte se s ním na optimální léčbě Vaší BHP.

15 - 24 bodů: Výsledek IPSS odpovídá rozvinutým prostatickým potížím. Čím rychleji zahájíte léčbu ve spolupráci s urologem, tím více oddálíte nutnost chirurgického zákroku.

24 – 35 bodů: Výsledek IPSS svědčí pro vážné onemocnění prostaty, nejspíše těžkou BHP. Neprodleně kontaktujte lékaře, je nutné zahájit účinnou léčbu.